Agrofil-SZMI Kft.

Szolgáltatásaink Technológia fejlesztési kísérletek termelőknek

Az inputokban és a technológiákban rejlő termelékenységi, esetleg környezeti előnyöket nehéz kiaknázni a termelőknek, mivel nincs, vagy nem kapnak ehhez kellő információt vagy segítséget beszállítói oldalról. Ezért nem megfelelő módon vagy körülmények között alkalmazva, az ígért és várt előnyök nem, vagy nem a kívánt mértékben jelennek meg a termelés során. Az is előfordulhat, hogy az adott, költséges technológia a termelő körülményei között nem is rendelkezik semmilyen előnnyel, sőt esetleg csak drága pénzen vásárolt hátrány. Nagyon hihetetlennek hangzik, de sajnos, ha egzakt kísérleteket állítunk be, akkor ez igenis számtalanszor kitűnik, csak ezekre a vizsgálatokra keveseknek van módja, esetleg lehetősége vagy képessége. A helyspecifikus gazdálkodást megalapozó technikai háttér megteremtődésével a gazdaságokban- egyszerű és előre tervezett módon- lehetőség nyílik saját kísérletek beállítására, amelyek a termelésbe észrevétlenül illeszkednek, nem igényelnek különleges bánásmódot, csak elsősorban technikai hátteret és kísérlet-módszertani ismereteket.

Szolgáltatásunk segít, ha van szakmai kíváncsiság a hasznosság tekintetében, de nincs eszköz és módszertani ismeret sem egy jó vizsgálat beállításához. Ilyenkor mi szállítjuk a szükséges eszközöket, a módszertant a gazdasághoz és adjuk át a helyben beállított saját kísérletek eredményeit, kiegészítve más tapasztalatainkkal.

Segítünk akkor is, ha rendelkezésre áll a technika, de a módszertan hiányos, vagy túl fáradtságos a termelő számára. Ilyenkor a termelő eszközeivel, a termelő eszközeire megtervezzük a kívánt vizsgálatot, a kísérlet azokkal beállításra kerül és a termelő eszközeivel gyűjtött információkból kinyerjük a vizsgálatok eredményeit. Az adatokat feldolgozzuk a termelő számára, saját tapasztalatinkkal kiegészítve beszámolunk az eredményekről, igény szerint javaslatot teszünk az alkalmazhatóságra, illetve a szükséges változtatásokra.

Miért van erre szükség:

• A jelenlegi támogatási rendszer forrásbősége elfedi a rendszer hibáit.

• A hatóanyag kivonásokkal, technológiai cserékkel, biológiailag hatékony megoldásokat váltanak fel hatástalansággal, vagy a hatékonyság illúziójával.

• Számtalan új megoldás nem, vagy csak korlátozottan rendelkezik azokkal az előnyös tulajdonságokkal, amelyeket tanúsítanak neki.

• Számos – a XXI. században valóban korszerűtlen- termelési elem cseréje válik szükségessé elsősorban környezeti és politikai elvárások miatt. Erre sem érzelmileg, sem tudásban nincs felkészülve a termelői társadalom. Ezek az igények pedig sokk szerűen, hirtelen hatásként fognak jelentkezni a termelési folyamatokban, melyekre képtelenség lesz hirtelen válaszokat adni.

• A valaha valódi tudást biztosító intézményeket felváltó „youtube egyetemek” felszínessége tömegeket befolyásol a szakmán belül és kívül, amelyek csak erősítik ezeket a kedvezőtlen hatásokat.

Mi ezért díjazást kérünk?

Igen, mi ezt előre megfontolt szándékból, nyereségvágyból elkövetve tesszük. Enyhítő körülmény, hogy mi nem csak a saját hasznunk elérésében vagyunk érdekeltek, hanem küldetésünk a termelők segítése is, mert számunkra a hosszútávú, valós hasznon és kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat a fontos és igazán kifizetődő. Így az „aljas indok” és a „különös kegyetlenség” a mi részünkről fel sem merül.

Legyen partnerünk ebben a misszióban! Éljük meg és élvezzük a szakmánkat! Tegyük a jót, jól!


Kapcsolat Írjon nekünk!


Hírlevél Iratkozzon fel hírlevelünkre!

9235 Püski, Petőfi Sándor utca 7.
Agrofil-SZMI Kft.