Agrofil-SZMI Kft.

Hírek, szakcikkek V. AgroFIELD Akadémia Konferencia- összefoglaló

Az AgroFIELD Akadémia Konferencia - az eddigi szokásoktól eltérően-, az ország négy pontján: 2021. június 8-án Dombóváron, 2021. június 10-én Hódmezővásárhelyen, 2021. június 15-én Hajdúnánáson és 2021. június 17-én Püskin került megrendezésre.

Lajos Mihály, az Agrofil-SZMI Kft. ügyvezetője köszöntötte a résztvevőket és megnyitotta a rendezvényt. Bevezető előadásában rávilágított arra, hogy a marketinghangsúlyos fogyasztói társadalom rátelepedett a szakmára a maga profitéhségével. A minket körülvevő „zajban” nehéz felmérni a valós igényeinket és a használható információt.

Meglátása szerint szerénységre törekedve kell határozottnak lennünk, amihez stabil tudásra és a valódi problémák ismeretére van szükségünk.


Elmondta, hogy a klub egy évvel ezelőtti megalakulásával létrejött egy kivételes csapat. Ennek lassú és egyensúlyi növekedésével képes lesz az egymás iránti bizalom kialakulni és megmaradni. Ez a fejlődés sokkal jobb és állékonyabb építményt ad, mint egy általában gyorsan épülő marketing légvár – zárta köszöntőjét.

A búza és a kukorica piaci kilátásairól tartott előadást Várady-Szabó Zoltán, az AGRIMPEX Kft. ügyvezetője, a korábbi előadásai során már megismert tematika szerint, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján.

Előadását a búza piaci helyzetének alakulásával indítva elmondta, hogy az EU-ban jelenleg feszes készlethelyzet jellemző a terményre.

Magyarországon az éves, 5 millió tonna feletti búza terméséből 2,5–2,7 millió tonna kerül az Európai Unión belül exportra. Élelmiszeripari felhasználás 1,2 millió tonna/év, 2019 óta 250 ezer tonnás felvásárló erővel megjelent a piacon a visontai búzakeményítő üzem, takarmányként 1 millió tonna a felhasználás, a vetőmag és az egyéb ipari felhasználás nagyjából 300 ezer tonna. A felhasználási irányokat figyelembe véve elmondta, hogy várhatóan az idei termés érdemi átmenő készlet nélkül fut ki.

Magyarország másik legnagyobb területen termesztett növényéből, a kukoricából az ország Európán kívül is megtalálta a piacát. Az Európai Unió 100 millió tonnás brazil exportjának nincs jelentős hatása a magyar árakra.

Előadásában elmondta, hogy a 2019-es kukorica termés 2020 augusztusára elfogyott. Ez új helyzetet teremtett a kukorica esetében, a 2021. év elejére az árak emelkedni kezdtek, így a februárban előrejelzett árnál magasabbra számítanak jelenleg.

A rövid szünet után Boda Zoltán, az Agrofil-SZMI Kft. precíziós és tápanyag-gazdálkodási ágazatvezetőjének előadása következett. Az első részében az őszi búza tápanyag-utánpótlási kísérletek múltját és jelenét mutatta be a résztvevőknek. Kiemelte, hogy az évjárathatások (pl. enyhe tél) jelentősen befolyásolják az eredményeket, ezért nem minden évben és nem minden genotípusnál jelentkezett 60 kg/ha dózis felett nitrogén tápanyagreakció. A különböző kísérleti helyek N-reakció készsége is eltérő a talajtípus és az elővetemény miatt. Általánosságban azonban elmondható, hogy az N adagok megosztása a termésre kevés hatást gyakorol. A dózisok emelése jellemzően a beltartalmi mutatókat javítja.

Az esetleges tápanyag reakció kialakulását nagyban befolyásolja az évjárat és az elővetemény hatása is. Nem mindegy, hogy az elővetemény és annak agrokémiai gyakorlata mekkora tápanyagkészletet visz a télbe. Maga a tél minősége is boríthat mindent. A fagy nélküli enyhe telek jelentősen beleszólnak az induló tápanyagkészletbe, mely befolyásolja a kialakuló tápanyag-reakció erősségét.

Az előadás második részében röviden beszámolt az Agrofil-SZMI Kft. termelő partnereinél kukorica kultúrában beállított üzemi, nagyparcellás (OnFarm) kísérltekről. Megemlítette a beállítás körülményeit és a területek sajátosságait. Az előadás során hangsúlyozta, hogy két hibrid egy táblán belül is mennyire eltérő tőszámdinamikát mutathat, mivel a termőzónák a kapott termésválaszok nagyságát és a tőszámreakciók lefutását is módosíthatják. Emiatt a számtalan egymásra ható mért (és vélt) változó miatt, a termőzónánkénti optimális tőszám megállapítása megbízhatóan, előre – sajnos még nem lehetséges.

Lajos Mihály az Agrofil-SZMI Kft. ügyvezetője folytatta a kukorica eredmények bemutatását, ismertetését. Az előadás első, nagyobb lélegzetvételű részében egy 6 helyszínen beállított kísérletsorozat ábrái segítségével mutatta be néhány vizsgált kukoricahibrid hozamgörbéjét. Összegzésként rávilágított: a kukorica genetikai potenciáljának mindössze a felét-harmadát használjuk ki. Kihangsúlyozta, hogy a hektáronkénti termés mennyisége és a jövedelemtermelő képesség nem feltétlen esik egybe. Előfordulhat, hogy a tervezett termésszint meghatározása a maximális jövedelem eléréséhez esetleg nem is elegendő. Nem mindegy, hogy melyik hibrid termésszintjével tervezünk a különböző régiókban. Véleménye szerint a hibrid választás sokkal fontosabb kérdés, mint gondolnánk.

Az előadás összefoglalójában elmondta, hogy a kukorica genetikájában még hatalmas potenciál van, ennek feltárására, megismerésére viszont nincs megfelelő akarat a gazdákban.

Az AgroFIELD Termelői Club üzleti alapú szaktanácsadási modell, ahol a gazdálkodó is szerepet vállal tudásával, kapacitásával és anyagi vállalásával is. A klub legfontosabb célkitűzése az, hogy az eredményeket (pl. kukorica termőhely adaptáció stb.) mindennapokban is használják, azaz integrálódjanak a gazdálkodási rutinba.

A délutáni program a kisorsolt termelőknek szólt „ATC nyitott klubrendezvény” néven, ahol testközelből bemutatásra kerültek a klub által végzett vizsgálatok. Első lépésként poszterek segítségével általánosságban ismertetett két nagy jelentőségű kísérlettípust, túravezetőként Lajos Mihály és Boda Zoltán. Hangsúlyozták, hogy milyen körülményeket figyelembevéve kerülnek kiválasztásra a helyszínek, mely szempontokat szükséges figyelembe venni a tervezés, a vetés és a betakarítás során. Felhívták a figyelmet, hogy egy-egy ilyen minőségű kísérlet az első vázlatos tervek, és a belőlük kinyert eredmények bemutatása között eltelt időben milyen hatalmas mennyiségű emberi munka, gépi üzemóra, és hány megtett kilométer kerül felhasználásra.


A program a közelben beállított kísérletek megtekintésével folytatódott. A bejárás során a két szakember kiemelte, hogy az ATC klubtagoknak számára mindig biztosítva van a független, a régióban beállított vizsgálatokból, kísérletekből származó eredmény. Fontosnak tartották megemlíteni, hogy az lenne a közös munka legnagyobb nyeresége mind a termelők, mind pedig az Agrofil-SZMI Kft. számára,ha a rendelkezésre bocsájtott eredmények alapján hozott döntések meghatároznák az üzemi gyakorlatot is. Megemlítették, hogy az ehhez vezető úton a klub keretein belül még rendelkezésre áll egy köztes kilométerkő, az üzemi méretben, üzemi gépekkel, eszközökkel beállított ún. OnFarm kísérletek beállításának lehetősége, amelyet minden tag számára javasolnak.

A rendkívül sok újdonságot és gyakorlati hasznot is felmutató, innovatív technológiát felvonultató előadások konzultációs lehetőséggel zárultak, ahol mind a kísérletek eredményeiről, mind az AgroFIELD Termelői Clubról személyes megbeszélésekre, illetve – a klubba történő belépéshez – szándéknyilatkozatok aláírására volt lehetőség.

Hunyadi-Buzás Balázs, Agrofil-SZMI Kft.

Kapcsolódó hírek


Hírlevél Iratkozzon fel hírlevelünkre!

9235 Püski, Petőfi Sándor utca 7.
Agrofil-SZMI Kft.