Agrofil-SZMI Kft.

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!


Tájékoztatjuk, hogy a számlázáshoz, a kapcsolattartáshoz, a minőségi kifogások kezeléséhez és az egyéb  későbbiekben részletesen kifejtett esetekhez az Ön személyes adatait tároljuk és kezeljük. Azért, hogy Ön  átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a tájékoztatót, amiben részletesen felsoroljuk mit és  miért teszünk. Kérjük ha bármilyen további kérdése merülne fel, vagy élni szeretne az Általános  Adatvédelmi Rendeletben (12-23-ig cikkely) foglalt jogaival (megismerés, változtatás, törlés, stb.)  forduljon a bizalommal a kijelölt kollégánkhoz! 

Az adatok kezelője a Agrofil-SZMI Kft. Székhelyünk 9235 Püski, Petőfi utca 7.

A céget Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be, 08-09-013473 számon

Adószámunk: 13595788-2-08

Amikor cégünkkel szerződik, tőlünk szolgáltatást rendel meg az adatkezelés célja, a szerződés teljesítése, a  számla kiállítása, a fizetés dokumentálása, és a számviteli törvényeknek való megfelelés és az önnel való  kapcsolattartás. A következőkben felsorolt adatokat azért kezeljük, hogy a szerződéseket teljesíteni tudjuk. Ezek  az adatok az Ön neve, címe, telefonszáma és adószáma a vásárlás dátuma és időpontja, vásárolt termék vagy  szolgáltatás megnevezése mennyisége, vételára, a fizetés módja. Az adatokat a számviteli törvény előírásának  megfelelő ideig tároljuk.


Adattovábbítás 

A számlák feldolgozásához független könyvelőirodát veszünk igénybe, így velük megosztjuk az Ön nevét,címét, a vásárlás dátumát, időpontját, vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára és a fizetési  módját. A nem teljesített követelések kapcsán a számlákon szereplő adatokat megoszthatjuk a céget képviselő ügyvéddel, illetve a behajtást végrehajtó behajtóval. Ebben az esetben az Ön nevét, címét, elérhetőségeit, a vásárlás dátumát, időpontját, vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, vételárát és a fizetési módját adjuk át.

Szerződésteljesítéssel összefüggő egyéb adatkezelés: 

Amennyiben Önnel bérleti szerződést (gazdanyilatkozat) kötünk a kísérleteinkkel összefüggésben, a  jelentésekben, a jelentés megrendelőjének, továbbítjuk az Ön nevét. Ezeket az adatokat a törvényi előírásoknak  megfelelően 15 évig tároljuk.

Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés: 

Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk Önnel lépni, tájékoztatni  on-line felületünkön regisztrál, az adatok a weboldal szolgáltatójának szerverein tároljuk. A számlázás során  azokat a könyvelőnek továbbítjuk. Ez az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy a rendezvények résztvevőit  azonosítani tudjuk és ez a cég jogos érdeke. Az adatokat amennyiben Ön nem kéri törlésüket selejtezés nélkül  megőrizzük.

A regisztráció során a következő adatokat kérjük Öntől: Az Ön neve, lakcím, számlázási és postázási címe, foglalkozása, telefonszáma és e-mail címe. Amennyiben cég  képviseletében érkezik a cég neve. A regisztráció során megadott adatok alapján az elkövetkező eseményeinkről és szolgáltatásainkról értesítést és  hírlevelet igényelhet. Ehhez hozzájárulását kérjük. Ennek hiányában a rendezvény után további információt nem  küldünk.

Tájékoztatjuk, hogy rendezvényeinken a nyilvánosság széles körű tájékoztatása érdekében és dokumentálás  céljából fényképeket készülnek. Ezeket a fényképeket minden esetben jól láthatóan, egyértelműen készítjük. A  rendezvényeken való részvétellel Ön hozzájárul a fényképek elkészítéséhez és nyilvánosságra hozatalához. Ezeket a fényképeket a cég a honlapján és Facebook oldalán is nyilvánosságra hozza. Amennyiben erre  vonatkozó kérés nem érkezik a felvételeket selejtezés nélkül megőrizzük. A felvételek törlését -amelyeken Ön  felismerhető- írásban kérheti tőlünk. Ehhez kérjük forduljon az adatkezelésessel megbízott kollégánkhoz. Köszönjük! 


Minőségi kifogások kezelése:

Amikor Önnek valamelyik szolgáltatással, kapcsolatban minőségi kifogása van, vagy a terméket visszavesszük, ezen célok megvalósulása érdekében az adatait kezeljük. Ez ahhoz szükséges, hogy a szerződésben, garanciában  vállaltakat teljesíteni tudjuk. Ebben az esetben a következő adatokat kezeljük : Az Ön neve, címe, panaszbejelentés helye, ideje, egyedi azonosítószáma, módja. panaszos által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, panasz leírása jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, jegyzőkönyvvezető neve, aláírás visszavét esetén a termék adatai. Ezeket a az adatokat, a törvényi előírásoknak megfelelően 5 évig tároljuk. Ha Ön a vásárlók könyvébe tett bejegyzést, azok másodpéldányát két évig őrizzük. Az adatok a szolgáltatást nyújtó alvállalkozó felé továbbítjuk.

Az adatkezelés időtartama:

A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.


Adatkezelés toborzás esetén

A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, és azt követően az esetlegesen felmerülő hátrányos  megkülönböztetés elleni bizonyítékként 3 évig kezeli az adatokat. Ezeket az adatokat azért tároljuk, hogy  Adatkezelőnél betöltendő állásra történő jelentkezését dokumentálni tudjuk, és Ön a kiválasztási eljárásban részt tudjon venni. Ez Adatkezelő munkaerő felvételéhez fűződő jogos érdeke. A következő adatokat kezeljük: az Ön neve, állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail címe, születési helye, ideje. Az Önről készült fénykép. A kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok és iskolai és egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok másolata.

Tájékoztató a honlap látogatóinak: 

A honlaplátogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver naplókban rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a cég jogos érdeke. Ezeket a naplókat 1 hónap után töröljük. A honlaplátogatása során a honlapon elhelyezett Google Analytics az Ön számítógépén úgynevezett sütiket (cookies) helyez el, ez az alkalmazás a honlaplátogatási szokásait tartalmazza, ez a cég jogos érdeke, az adatokat a Google LLC. is megkapja. Az adatok törlésig tárolódnak számítógépén. Ha nem szeretné az analitikai süti elhelyezését, akkor a böngésző beállításokkal ezt tilthatja vagy a google által biztosított böngésző bővítménnyel ezt korlátozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Az olyan közösségi hálózatok mint például a Facebook, az általuk biztosított funkciók, mint a lájkolási, megosztási lehetőségek további sütiket (cookies) helyeznek el, ezek a honlaplátogatási szokásait tartalmazzák, ez a cég jogos érdeke, az adatokat a közösségi média szolgáltatók is megkapják. Az adatok törlésig tárolódnak számítógépén. Ha Ön ezen közösségi platformokba be van jelentkezve, a közösségi médium által biztosított beépülő szolgáltatások automatikusan aktivizálódnak. Amennyiben Ön nem szeretné ezeket a közösségi média sütiket és a hozzá tartózó egyéb funkciókat, a sütik elhelyezését tilthatja böngészőjében, illetve kijelentkezhet közösségi média fiókjából. A honlapon elhelyezett regisztrációs űrlapról a "Adatkezelés rendezvények esetén" pontnál olvashat részletes információt.

Honlapunkon a HotJar Ltd. rendszerét használjuk, hogy a weboldal tartalmait a látogatók elvárásai alapján optimalizájuk. Az adatok tárolása és gyűjtése kizárólag e célból történik. Kizárólag a sütiket elfogadó felhasználók adatait tároljuk. Az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerülnek feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out5. 

GDPR jogok 

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit. Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! 


Ezekben az esetekben panaszával kérjük megbízott munkatársunkhoz forduljon:

Megbízott neve: Pődör-Pogátsa Ágnes

Telefonszáma: 06-30/637-24-77

E-Mail címe: gdpr@agrofil.hu


Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 (1) 391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

Hírlevél Iratkozzon fel hírlevelünkre!

9235 Püski, Petőfi Sándor utca 7.
Agrofil-SZMI Kft.